slide1 slide1 slide1

Jak pracujemy?

Naszym Klientom oferujemy wiele możliwości współpracy:

  • umowa ramowa, definiująca ilość godzin pracy w miesiącu lub kwartale, objętych ryczałtem kwotowym usługi w ramach tzw. „przedpłaconego” abonamentu, w ramach którego Klient ma wykupioną ilość godzin pracy Konsultanta i wykorzystuje je ad-hoc, w miarę bieżących potrzeb
  • współpraca przy konkretnych z góry zdefiniowanych projektach, z wynagrodzeniem ustalonym dla tego zlecenia

Zależy nam długofalowej współpracy, dlatego też:

  • zawsze definiujemy stałą osobę odpowiedzialną za obsługę danej Firmy, która świetnie zna organizację i Pracowników
  • funkcjonujemy bardziej jako pełnoprawny członek Zespołu, niż „zewnętrzny” doradca

Naszym Klientom zapewniamy:

  • elastyczność współpracy
  • możliwość redukcji kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi HR
  • dostosowanie zakresu (i kosztów) świadczonych usług do aktualnej sytuacji w Firmie
  • dowolność wymiaru czasu pracy
  • profesjonalną obsługę przy rozsądnych stawkach
Wesprzemy cię HR-owo